Archeologie in regio TessenderloHof van Goor (HVG)

Prospectie (PPV)

Museum (MDK)

Varia (VAR)

Het systematisch teloorgaan van archeologische vindplaatsen is een probleem dat zich al enkele tientallen jaren stelt. We kunnen hier verwijzen naar de talrijke, gekende en vermoede vindplaatsen, die zijn verloren gegaan door het aanleggen van wegen en door woningbouw. Dit probleem heeft rechtstreeks geleid tot de oprichting van Testa.

 

De vereniging Testa werd opgericht op 29 januari 1988 door René Drijvers(+), Richard Jamar en Stan Panis die elkaar ‘op het veld’ hadden ontmoet. De naam Testa werd ontleend aan de Latijnse naam voor ‘aarden pot’. Aardewerkscherven zijn immers de meest voorkomende oppervlaktevondsten.

 

De doelstellingen zijn zorgvuldig gekozen: ijveren voor bescherming van bedreigde sites, stimuleren en intensiveren van het archeologisch onderzoek en de bevolking bewust maken van het belang van dit onderzoek. De belangrijkste activiteit van Testa is het prospecteren van terreinen zoals bouwwerven en braakliggende akkers.

 

Studie, publicatie, inventarisatie en tentoonstelling zijn hieraan gerelateerde activiteiten.

 

Onmiddellijk werd begonnen met de uitgifte van een tijdschrift dat de naam Archaeologia Regionis kreeg. Door het contactblad groeide de vereniging uit tot een honderdtal leden. Het tijdschrift verscheen voor het laatst in 2002.

 

Momenteel bestaat Testa uit ongeveer 15 leden die regelmatig samenkomen om te praten over archeologie en over de vondsten. Testa bezit ook een uitgebreide bibliotheek met naslagwerken over onderwerpen die betrekking hebben op archeologie en geschiedenis. Testa maakt deel uit van de werkgroep archeologie van het Loois Archief- en Documentatiecentrum (LAD, gemeente Tessenderlo). Deze werkgroep beheert onder meer museum De Kelder in de gemeente Tessenderlo.

 

Sinds 2015 heeft Testa een website waarop niet alleen de prospectievondsten aan bod komen, ook voorwerpen uit het museum worden besproken evenals andere objecten die gelinkt kunnen worden aan de archeologie of  het erfgoeddomein.